خرید و فروش انسان 
در س جغرافی پنجم ها  داشتم صادرات و واردات رو توضیح میدادم

صحبت از خرید و فروش بود

علیرضا که چهارمه پرسید آقا میشه انسان رو هم فروخت ؟؟

موندم چی بگم !

با یه مکث طولانی گفتم نه

پرسید پس معتادا زناشونو چه جوری میفروشن ؟!!!

|+|
نوشته ي ميم الف در جمعه بیست و سوم دی ۱۳۹۰
كلاس اولي ها 
امسال بالاخره كادر مدرسه مان دو نفر شد

يك خانم معلم هم از هفته قبل به كادر مدرسه اضافه شد

تدريس پايه دوم و سوم به عهده ايشان استو اول و چهارم و پنجم هم مال من

با اينكه تعداد اول ها زياد تر است ولي نتوانستم ازشون دل بكنم

چقدر بچه ها خوبند هنوز دورغ گفتن را ياد نگرفته اند!

ساده و پاك و صميمي و يكرنگ

تدريس  پايه اول را با تدريس در هيچ دانشگاهي عوض نميكنم!!

هفته بعد عكس كلاس اولي هايم را اينجا ميذارم

|+|
نوشته ي ميم الف در جمعه چهارم آذر ۱۳۹۰
دوباره آمدم 

دوباره آمدم تا به پيشنهاد دوستان اين بار روزنوشت هايي از مدرسه كوچكمان را اينجا بگذارم

خيلي با خودم كلنجار رفتم كه وبلاگ جديدي بزنم اما بالاخره تصميم گرفتم هرچه كه مينويسم همينجا باشد

فعلا تا بعد

|+|
نوشته ي ميم الف در جمعه چهارم آذر ۱۳۹۰