خرید و فروش انسان 
در س جغرافی پنجم ها  داشتم صادرات و واردات رو توضیح میدادم

صحبت از خرید و فروش بود

علیرضا که چهارمه پرسید آقا میشه انسان رو هم فروخت ؟؟

موندم چی بگم !

با یه مکث طولانی گفتم نه

پرسید پس معتادا زناشونو چه جوری میفروشن ؟!!!

|+|
نوشته ي ميم الف در جمعه بیست و سوم دی 1390
كلاس اولي ها 
امسال بالاخره كادر مدرسه مان دو نفر شد

يك خانم معلم هم از هفته قبل به كادر مدرسه اضافه شد

تدريس پايه دوم و سوم به عهده ايشان استو اول و چهارم و پنجم هم مال من

با اينكه تعداد اول ها زياد تر است ولي نتوانستم ازشون دل بكنم

چقدر بچه ها خوبند هنوز دورغ گفتن را ياد نگرفته اند!

ساده و پاك و صميمي و يكرنگ

تدريس  پايه اول را با تدريس در هيچ دانشگاهي عوض نميكنم!!

هفته بعد عكس كلاس اولي هايم را اينجا ميذارم

|+|
نوشته ي ميم الف در جمعه چهارم آذر 1390
دوباره آمدم 

دوباره آمدم تا به پيشنهاد دوستان اين بار روزنوشت هايي از مدرسه كوچكمان را اينجا بگذارم

خيلي با خودم كلنجار رفتم كه وبلاگ جديدي بزنم اما بالاخره تصميم گرفتم هرچه كه مينويسم همينجا باشد

فعلا تا بعد

|+|
نوشته ي ميم الف در جمعه چهارم آذر 1390